פרופ' שי מאירי

התחומים שלי
ביולוגיה
ביולוגיה
: אקולוגיה, בעלי חיים, התאמה, סביבות חיים
מדעי הסביבה וכדוה
מדעי הסביבה וכדוה"א
: בעלי חיים, המגוון הביולוגי, התאמה לסביבה, יחסי גומלין, מערכות אקולוגיות, סביבות חיים
שפות
עברית
אנגלית
עבור כיתות
חטיבה עליונה
חטיבת ביניים
קצת עליי
מה אנחנו יודעים על עולם הזוחלים?
פרופ' שי מאירי הוא חוקר במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. מחקרו עוסק בתפוצתם של בעלי חוליות, בעיקר של זוחלים. כיצד משפיעה תפוצתם על האבולוציה שלהם, בקנה מידה עולמי מחד גיסא, ועל גבי איים מבודדים מאידך גיסא?
פעילויות הכנה
תוכלו להוריד את מערכי השיעור לאחר סיום ההרשמה
תפוצת הזוחלים בעולם ומה מאיים להכחידם- יסודי וחט"ב