פרופ' רנן ברקנא

התחומים שלי
פיזיקה
פיזיקה
: אסטרופיזיקה, קרינה וחומר, תורת היחסות
שפות
עברית
אנגלית
עבור כיתות
חטיבה עליונה
חטיבת ביניים
קצת עליי
כיצד גלי רדיו מספרים לנו על תחילתו של היקום? וכיצד נוכיח את קיומו של חומר אפל ביקום?
פרופ' רנן ברקנא הוא חוקר בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. המחקר של פרופ' ברקנא מתמקד בעידן היווצרות הכוכבים הראשונים ביקום. הוא בונה מודלים וסימולציות כדי לנבא את תכונות הגלקסיות שבהן נוצרו הכוכבים והחורים השחורים הראשונים. פרופ' ברקנא חוקר דרכים לצפות בכל אלה, בעיקר באמצעות גלי רדיו מגז המימן שמילא את היקום המוקדם. בשנת 2018 פרסם פרופ' ברקנא שתצפית של גלי רדיו מתקופת היווצרות הכוכבים הראשונים ביקום מראה שהחומר האפל קירר את הגז ביקום המוקדם. אם תצפיות נוספות יוכיחו תגלית זו, היא תהיה אבן דרך בפיזיקה: הגילוי הישיר הראשון של החומר האפל המסתורי שמרכיב את רוב החומר ביקום.
פעילויות הכנה
תוכלו להוריד את מערכי השיעור לאחר סיום ההרשמה
פעילות הכנה כללית