ד"ר רואי בן דוד

התחומים שלי
ביולוגיה
ביולוגיה
: גנטיקה, הנדסה גנטית, מבנה ותהליכים בצמח, צמחים
מדעי הסביבה וכדוה
מדעי הסביבה וכדוה"א
: גידול אוכלוסיה, דלדול משאבים, מעורבות האדם, מקורות מים, משאב המים, ניהול סביבתי, פתרונות לגידול האוכלוסיה, שפכים
שפות
עברית
אנגלית
עבור כיתות
חטיבה עליונה
חטיבת ביניים
קצת עליי
כיצד נתמודד עם מחסור במזון בעבור אוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה?
ד"ר רואי בן דוד חוקר במחלקה לירקות וגידולי שדה, מנהל המחקר החקלאי במכון הוולקני. חיטה ושאר תבואות החורף הן גידול הבעל המרכזי בישראל (גידול שמתבסס על מי גשמים בלבד), ומקור המזון העיקרי לאוכלוסיית העולם. העלייה בדרישת ההזנה של אוכלוסיית העולם העתידית מחייבת עלייה מקבילה בכמויות התבואה. אובדן יבול שנתי עקב עקות ביוטיות וא-ביוטיות מהווה בעיה מרכזית המחייבת מחקר שישלב גנטיקה, גנומיקה, פיזיולוגיה והגנת הצומח, ושיסייע בטיפוח זני תבואות עתירי יבול.
פעילויות הכנה
תוכלו להוריד את מערכי השיעור לאחר סיום ההרשמה
פעילות הכנה כללית