פרופ' עודד ברגר-טל

התחומים שלי
ביולוגיה
ביולוגיה
: אקולוגיה, בעלי חיים, המגוון בטבע צמחים ובע"ח, השפעת האדם על הסביבה
שפות
עברית
אנגלית
עבור כיתות
חטיבה עליונה
חטיבת ביניים
קצת עליי
השפעת האדם על חיות הבר
פרופ' עודד ברגר-טל הוא חוקר במכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרו של פרופ' ברגר-טל משתמש בידע שלנו על התנהגות בעלי חיים כדי להבין ואף לחזות את השפעות האדם על חיות הבר, וכדי לתכנן תוכניות שמירה על מינים ובתי גידול בצורה יעילה וטובה יותר. דוגמאות למחקרים של פרופ' ברגר-טל: השפעת הרעש של טורבינות רוח על תקשורת ציפורים נודדות; באילו דרכים התנהגותיות אפשר להרחיק צבועים ממקומות יישוב; כיצד מתרגלים יעלים לבני אדם בנגב ומהן ההשלכות של תופעה זו; איך תנאי השבת עופות רָחָם לטבע משפיעים על הצלחת הנדידה שלהם, וכן הלאה.
פעילויות הכנה
תוכלו להוריד את מערכי השיעור לאחר סיום ההרשמה
השפעת הרעש על חיות הבר בישראל-יסודי, חט"ב