ד"ר יואב מוטרו

התחומים שלי
ביולוגיה
ביולוגיה
: אקולוגיה, השפעת האדם על הסביבה
מדעי הסביבה וכדוה
מדעי הסביבה וכדוה"א
: בעלי חיים, המגוון הביולוגי, מעורבות האדם, מערכות אקולוגיות, ניהול סביבתי, שימור מול פיתוח
שפות
עברית
אנגלית
עבור כיתות
חטיבה עליונה
חטיבת ביניים
קצת עליי
איך נתמודד עם נזקי בעלי חיים לחקלאות תוך כדי צמצום של הפגיעה בטבע?
ד"ר יואב מוטרו עובד בשירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ד"ר מוטרו אחראי על נזקים שמסבים בעלי חיים לחקלאות ועל נזקים שמסבה חקלאות לבעלי החיים. מדובר במערכת יחסים מורכבת ולא מאוזנת, שכן חקלאות מספקת מזון רב למגוון קטן של בעלי חיים. על מנת לאזן במעט את המערכת הזו, על משרדו של ד"ר מוטרו להתערב בדרכים שונות, ושואף לעשות זאת בדרכים ידידותיות לסביבה. בעבודתו, ד"ר מוטרו מפתח ומקדם שיטות חדשות וישנות להתמודדות עם בעיות שבעלי חיים גורמים לחקלאות, תוך צמצום הפגיעה בטבע.
פעילויות הכנה
תוכלו להוריד את מערכי השיעור לאחר סיום ההרשמה
פעילות הכנה כללית