פרופ' דוד שפרינצק

התחומים שלי
ביולוגיה
ביולוגיה
: ביולוגיה של התא, התפתחות עוברית, מבנה התא, תהליכים בתא
שפות
עברית
אנגלית
עבור כיתות
חטיבה עליונה
חטיבת ביניים
קצת עליי
סודות ההתפתחות העוברית: איך תאים מתקשרים זה עם זה?
פרופ' דוד שפרינצק הוא חוקר במחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת תל אביב. פרופ' שפרינצק חוקר כיצד משתמשים תאים במנגנוני תקשורת בין-תאיים כדי לתאם את תהליכי ההתמיינות במהלך ההתפתחות העוברית. פרופ' שפרינצק חוקר גם את תהליכי ההתפחות של האוזן הפנימית.
פעילויות הכנה
תוכלו להוריד את מערכי השיעור לאחר סיום ההרשמה
תקשורת בין תאית- חט"ב, חט"ע