פרופ' אורית סיון

התחומים שלי
כימיה
כימיה
: איכות האוויר ואפקט החממה, כימיה של הסביבה, מים
מדעי הסביבה וכדוה
מדעי הסביבה וכדוה"א
: מערכות אקולוגיות, מקורות מים, משאב המים, סביבות חיים, פתרונות טכנולוגיים, שינויי אקלים
שפות
עברית
אנגלית
עבור כיתות
חטיבה עליונה
חטיבת ביניים
קצת עליי
כיצד ייצור של מתאן וצריכה שלו בסביבה ימית משפיעים על התחממות כדור הארץ? וגם: כיצד התחממות כדור הארץ משפיעה על המלחת אקוויפר החוף?
פרופ' אורית סיון היא חוקרת במחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרה מתמקד בהתחממות כדור הארץ בשני תחומים עיקריים: האחד, הבנת התהליכים המייצרים וצורכים את גז החממה מתאן בסביבות ימיות ואגמיות, והשפעתם על אקלים כדור הארץ; והשני, בחינת השפעת התחממות כדור הארץ על מאגרי מי התהום והמלחת אקוויפר החוף בישראל, ובחינת פוטנציאל ההתפלה של מי התהום המלוחים באקוויפר זה.
פעילויות הכנה
תוכלו להוריד את מערכי השיעור לאחר סיום ההרשמה
איך משפיעים שינויי האקלים על האוקיינוסים? חט"ב,חט"ע
קישורים לחומרים נוספים
גלריית תמונות של העשייה המחקרית